TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

W ramach III etapu zadania pn. „Remont dróg gminnych i powiatowych” rozpoczęto remont nawierzchni ul. Konarskiego i ul. Narutowicza na odcinku od zakończonej niedawno przebudowy skrzyżowania z ul.Dąbrowskiego do ul.Limanowskiego. Na zakres remontu składa się położenie nowej nawierzchni jezdni, wymiana krawężników ulicznych oraz przebudowa chodników. Koszt remontu to kwota blisko pół miliona złotych.

We wtorek, 14 września, o godzinie 18.00 pierwsze samochody przejechały po w pełni oddanym do użytkowania skrzyżowaniu ulic Konarskiego – Gumniska – Dąbrowskiego. Tym samym upłynnił się ruch w południowej części Tarnowa.

Sukcesem zakończyła się rozbiórka kamienic, które sąsiadowały ze skrzyżowaniem ulic Szujskiego i Szkotnik. Akcję usunięcia tych budynków przeprowadzono bez konieczności zamykania ruchu na przyległych ulicach. Dzięki odsłonięciu terenu niebawem możliwe będzie tam stworzenie dodatkowego pasa ruchu wzdłuż ulicy Szujskiego, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Klikowską i Szkotnik. Rozwiązanie to sprawi, że kierowcy jadący prosto od strony Al. Solidarności będą poruszać się innym pasem, niż kierowcy jadący w lewo. Upłynni to ruch na tym odcinku.

Jak informuje wykonawca przebudowy ulicy Krakowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czerwoną i Koszycką do obwodnicy w dniach 11, 12, 18, 19, 25 i 26 września 2010 r. prowadzone będą roboty związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni bitumicznej. Wykonywanie tych robót uzależnione jest od dobrych warunków atmosferycznych. W przypadku opóźnień spowodowanych opadami deszczu roboty mogą być prowadzone w godzinach wieczornych i w nocy.