TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że dzisiaj rozpoczęto roboty związane z remontem nawierzchni ulicy Kaczkowskiego. Jutro natomiast nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu tą ulicą. W miarę możliwości dopuszczone będą tylko dojazdy do nieruchomości posiadających na swoim terenie parkingi i garaże. Identyfikatory i abonamenty uprawniające do postoju na ulicy Kaczkowskiego honorowane będą na miejscach do parkowania zlokalizowanych na ulicach przyległych.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że rozpoczęły się roboty związane z modernizacją linii kolejowej E 30/C-E 30 na odcinku od Krakowa do Rzeszowa realizowane przez PKP. Zakończenie robót planowane jest w terminie do końca 2014 roku. W związku z krótkim terminem oraz bardzo dużym zakresem robót nastąpią utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu polegające na ograniczeniu szerokości jezdni a także zamknięciu przejazdu pod wiaduktami kolejowymi, które przebudowywane będą w pierwszej kolejności.

Na miejskich ulicach trwają intensywne prace remontowo–budowlane. Ich celem jest poprawa zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta. Kierowcy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ruchu kołowego w mieście oraz objazdów powinni telefonować do Działu Inżynierii Drogowej TZDM pod numer 504 044 051.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Komunikacji Miejskiej informują kierowców i pasażerów, że z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, rozpoczęcie remontu ulicy Narutowicza przesunięte zostało na poniedziałek, 5 września 2011 r. Tym samym wyznaczone objazdy na trasach linii komunikacyjnych będą obowiązywać nie od 2 września, ale od 5 września 2011 r.