TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Jak informuje wykonawca przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz nawierzchni Placu Dworcowego wprowadzane są tam kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z prowadzonym remontem.

Trwają prace nad poprawieniem jakości komunikacji drogowej w Tarnowie. Wkrótce rozpocznie się budowa podziemnego przejścia przez ulicę Mickiewicza, a w drugiej połowie roku drogowcy rozpoczną przebudowę skrzyżowania Jana Pawła II – Błonie. Ponadto na kilkudziesięciu ulicach w mniejszym lub większym zakresie remontowane będą nawierzchnie.

Jak informuje działający na zlecenie PKP Generalny Wykonawca remontu Dworca i Placu Dworcowego od dnia 17 maja 2010 r. wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania na Placu Dworcowym związany z remontem nawierzchni. Roboty prowadzone będą na wschodniej części Placu (na lewo od wejścia głównego do budynku dworca kolejowego).

W godzinach rannych (ok. godziny 6.00) oznaczony i wygrodzony zostanie tymczasowy jednokierunkowy pas ruchu - od strony ulicy Dworcowej w lewo, w kierunku Poczty. Ruch pojazdów będzie się odbywał przy krawężniku od strony Parku Miejskiego z pominięciem wysepki przed wejściem do holu głównego dworca PKP.

Ww. organizacja ruchu na Placu Dworcowym będzie korygowana wraz z postępem robót, przy czym okresowo przewidywane jest całkowite zamkniecie przejazdu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Rozpoczęły się roboty związane z budową przejścia podziemnego przy ul. Mickiewicza. Charakter prowadzonych prac wymagał zamknięcia przejazdu tą ulicą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brodzińskiego do skrzyżowania z ulicą Nową oraz ograniczenia ruchu na ul. Goldhammera.