TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Na ulicy Waryńskiego wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Od 31 maja w rejonie skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Bóżnic i ul. Dębową obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu. 

W związku z koniecznością regulacji studni oraz krat kanalizacji od 16 maja zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Najświętszej Marii Panny od skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną Dolną do skrzyżowania z ulicą Narutowicza. 

W okolicach wiaduktu kolejowego na ulicy Krakowskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Z ruchu wyłączone zostaną wewnętrzne pasy obu jezdni. Kierowcy poruszać się będą po pasach skrajnych. Zmiany te obowiązywać będą od 12 maja do końca lipca. 

Jak informują przedstawiciele PKP, ruch w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Krakowskiej zostanie tymczasowo przełożony na północną stronę jezdni. Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 25 kwietnia od godziny 10.00 do 28 kwietnia do godz. 10.00.

Od 19 kwietnia od godz. 14.00 na ul. Leśnej obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Zmiana ta to odpowiedź na postulaty mieszkańców, którzy domagali się ograniczenia ruchu w tym rejonie.

5 października ruszają roboty budowlane związane z remontem mostu na potoku Wątok, znajdującym się w ciągu ul. Narutowicza. W związku z pracami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Ruch drogowy w godzinach od 6:00 do 19:00 będzie sterowany ręcznie. Przewidywany termin modernizacji mostu i związanych z tym utrudnień to około trzy miesiące.

W związku z przebudową przepustu w nocy z 23 na 24 września pomiędzy godzinami 22.30 a 04.30 nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu ulicą Orkana w Tarnowie. W przypadku niewykonania wszystkich zaplanowanych robót zamknięcie powtórzone będzie w nocy z 24 na 25 września. Objazd zamkniętego odcinka ulicy Orkana zaplanowano przez ulicę Lwowską i ul. Heleny Marusarz. 

Od 20 marca mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów w rejonie od ul. Zbylitowskiej do ul. Podgórskiej. Zamknięty zostanie odcinek drogi przebiegającej wzdłuż torów kolejowych. Utrudnienia związane są z planowanymi robotami przebudowy odcinka drogi, który po wybudowaniu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Zbylitowskiej połączony będzie z ul. Szarych Szeregów.

Urząd Miasta zlecił dodatkowe badania nawierzchni ul. Krakowskiej. Będą wykonywane od najbliższego czwartku (19 lutego), za pomocą georadaru. W związku z prowadzeniem badań, w ciągu kilku najbliższych dni, można spodziewać się utrudnień w ruchu. Będą dotyczyć odcinka objętego „strefą zamieszkania” - od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Stefana Batorego.

(ds)

W związku z awarią wodociągową, ul. Urszulańska na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bema jest nieprzejezdna - poinformował Dyspozytor Tarnowskich Wodociągów.