TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

W rejonie remontowanego wiaduktu kolejowego przy ul. Krakowskiej jeździmy na razie bez utrudnień. Przywrócona została w tym miejscu stała organizacji ruchu.

Referat Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 17 marca br. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza. Mowa o odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na Al. Solidarności pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Nowy Świat.

Tarnowskie Wodociągi informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w marcu 2014 r., mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Po zimowej przerwie ruszają największe miejskie inwestycje. Wkrótce prace rozpoczną drogowcy, którzy wybudują rondo na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz zajmą się poszerzeniem ulicy Mickiewicza i Alei Solidarności. 

W środę, 26 lutego, nastąpi przekazanie placu budowy a następnie rozpoczęcie prac związanych z budową ronda na połączeniu ulic Kwiatkowskiego, Witosa i Chemicznej. Trwają ostatnie przygotowania.  

Na 4 marca zaplanowano rozpoczęcie I etapu rozbudowy ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego oraz na Al. Solidarności pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Nowy Świat.

Od 10 lutego na ul. Krakowskiej, przy remontowanym wiadukcie kolejowym, nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Polegać będą na zamknięciu wewnętrznych pasów obu jezdni.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w związku z wykonywanymi pracami remontowo – inwestycyjnymi i skutkować przerwami w ciągłości świadczonych usług.

Nadzór przez całą dobę, służby w gotowości. Tak w największym skrócie można opisać przygotowanie Tarnowa do „Akcji Zima”. Dodatkowo w Urzędzie Miasta powstała specjalna grupa, która koordynuje całe przedsięwzięcie.

Oddano do użytku kolejny fragment ul. Westerplatte. Samochody mogą się już poruszać po odcinku od budynku przy ul. Westerplatte 14 do ul. Marynarki Wojennej. - W najbliższym czasie zostanie tam jeszcze zamontowany próg spowalniający – mówi p.o. kierownika Biura Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta, Piotr Walasek.