TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Mogą one wystąpić do końca miesiąca i, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjno – inwestycyjnymi, mieć wpływ na ciągłość świadczonych usług. Poniżej szczegóły. 

Remontu doczekają się drogi na największych blokowiskach. Mowa o ulicach Marii Dąbrowskiej, Skowronków, Do Prochowni i Leśnej, Westerplatte (przy bud. nr 14), Pracy oraz Bitwy o Wał Pomorski.

Prace przy budowie ronda w Mościcach posuwają się do przodu. 3 września na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego, Witosa i Chemicznej planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót związanych z przebudową tego skrzyżowania.

Prace modernizacyjno-inwestycyjne mogą spowodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Szczegóły poniżej, warto się z nimi zapoznać. 

 1/ ul. Nowodąbrowska  od stacji Shell do ul Łomnickiego – rozbudowa sieci kanalizacyjnej – podczas wykonywania prac utrudnione będzie  swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 2/ ul. Wojtarowicza - podczas wykonywania prac utrudnione będzie swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 3/ ul. Krawiecka – Spadzista wymiana wodociągu - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody – o terminach, każdorazowo, powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 4/ ul. Niedomicka wymiana wodociągu  - mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody - o terminach, każdorazowo, powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 5/ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Orkana - ul Wiadukt - podczas wykonywania prac utrudnione będzie swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych

 6/ Wymiana wodociągu ul. Brodzińskiego (od Wigury do Mickiewicza ) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 7/ Wymiana wodociągu ul. Nowy Świat (od Słowackiego do Romanowicza) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 8/ Wymiana wodociągu ul. Westerplatte - Jana Pawła II) - mogą  wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody o terminie  których, każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych  ogłoszeń. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie także sprzęt budowlany, który może utrudniać swobodny ruch pojazdów i pieszych

 9/ ul. Chemiczna – Kwiatkowskiego – roboty będą wykonywane równocześnie z budową ronda. 

Wykonawca robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza zamierza od poniedziałku, 30 czerwca, wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanych odcinkach ulic.

Rozpoczęły się roboty związane z remontem wiaduktów kolejowych na ulicy Tuchowskiej, która w tym miejscu została zamknięta dla ruchu.

Najprawdopodobniej w poniedziałek, 2 czerwca, na odcinku ul. Krakowskiej, pomiędzy ulicami Przemysłową i Monopolową nastąpią duże utrudnienia w ruchu. Jest to związane z budową komory wodociągowej w jezdni tej ulicy. Planowane jest zamknięcie ulicy po stronie południowej. 

Uwaga kierowcy - wykonawca robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza zamierza zamknąć wyjazd z ulicy Legionów do ulicy Mickiewicza. Zamknięcie wjazdu na ulicę Mickiewicza planowane jest od 26 maja 2014 do 6 czerwca i związane jest z wykonaniem podbudowy jezdni i układaniem krawężników. Będą dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Uwaga kierowcy - kontynuację prac remontowych w tym miejscu zaplanowano od najbliższego poniedziałku, 19 maja. Zamknięty zostanie dojazd do ulicy Podgórskiej od drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku  Kępy Bogumiłowickiej.

Uwaga kierowcy – ważna informacja. Już w czwartek, 8 maja, zakończy się remont jednego z głównych odcinków w Tarnowie. Mowa o ulicy Narutowicza, na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ulicy Bandrowskiego. O godz. 6.00 przywrócony zostanie tam na stałe ruch dwustronny.