TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Rozpoczęły się roboty związane z remontem wiaduktów kolejowych na ulicy Tuchowskiej, która w tym miejscu została zamknięta dla ruchu.

Najprawdopodobniej w poniedziałek, 2 czerwca, na odcinku ul. Krakowskiej, pomiędzy ulicami Przemysłową i Monopolową nastąpią duże utrudnienia w ruchu. Jest to związane z budową komory wodociągowej w jezdni tej ulicy. Planowane jest zamknięcie ulicy po stronie południowej. 

Uwaga kierowcy - wykonawca robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza zamierza zamknąć wyjazd z ulicy Legionów do ulicy Mickiewicza. Zamknięcie wjazdu na ulicę Mickiewicza planowane jest od 26 maja 2014 do 6 czerwca i związane jest z wykonaniem podbudowy jezdni i układaniem krawężników. Będą dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Uwaga kierowcy - kontynuację prac remontowych w tym miejscu zaplanowano od najbliższego poniedziałku, 19 maja. Zamknięty zostanie dojazd do ulicy Podgórskiej od drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych w kierunku  Kępy Bogumiłowickiej.

Uwaga kierowcy – ważna informacja. Już w czwartek, 8 maja, zakończy się remont jednego z głównych odcinków w Tarnowie. Mowa o ulicy Narutowicza, na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ulicy Bandrowskiego. O godz. 6.00 przywrócony zostanie tam na stałe ruch dwustronny.

Dobiega końca remont ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ulicy Bandrowskiego. Trwają ostatnie prace, przywrócono także dwustronny ruch samochodowy. Jeżeli nie przeszkodzą warunki pogodowe, drogowcy z placu budowy zejdą 5 maja.

Wykonawca robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza informuje, że 9 kwietnia, od godz. 15.00 zamierza zamknąć wyjazd z ulicy Legionów i Asnyka do ulicy Mickiewicza. Dodatkowe utrudnienia potrwają około dwóch dni.

8 kwietnia (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego, Witosa i Chemicznej. Roboty prowadzone będą po jego południowej stronie.

Jest to związane z planowanymi przez PKP Cargo intensywnymi dostawami towarów i ich rozładunkiem na bocznicy kolejowej, którą obecnie prowadzony jest objazd. Od czwartku, 3 kwietnia br. nastąpią zmiany w trasie objazdu remontowanej ulicy Narutowicza. Objazd zamkniętego dla ruchu odcinka ulicy Narutowicza kierowany będzie przez ulice: Bandrowskiego, drogę wewnętrzną PKP, Wita Stwosza, Towarową i Drużbackiej.

W rejonie remontowanego wiaduktu kolejowego przy ul. Krakowskiej jeździmy na razie bez utrudnień. Przywrócona została w tym miejscu stała organizacji ruchu.