TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Jest to związane z planowanymi przez PKP Cargo intensywnymi dostawami towarów i ich rozładunkiem na bocznicy kolejowej, którą obecnie prowadzony jest objazd. Od czwartku, 3 kwietnia br. nastąpią zmiany w trasie objazdu remontowanej ulicy Narutowicza. Objazd zamkniętego dla ruchu odcinka ulicy Narutowicza kierowany będzie przez ulice: Bandrowskiego, drogę wewnętrzną PKP, Wita Stwosza, Towarową i Drużbackiej.

W rejonie remontowanego wiaduktu kolejowego przy ul. Krakowskiej jeździmy na razie bez utrudnień. Przywrócona została w tym miejscu stała organizacji ruchu.

Referat Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 17 marca br. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót związanych z rozbudową ulicy Mickiewicza. Mowa o odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na Al. Solidarności pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Nowy Świat.

Tarnowskie Wodociągi informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w marcu 2014 r., mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Po zimowej przerwie ruszają największe miejskie inwestycje. Wkrótce prace rozpoczną drogowcy, którzy wybudują rondo na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz zajmą się poszerzeniem ulicy Mickiewicza i Alei Solidarności. 

W środę, 26 lutego, nastąpi przekazanie placu budowy a następnie rozpoczęcie prac związanych z budową ronda na połączeniu ulic Kwiatkowskiego, Witosa i Chemicznej. Trwają ostatnie przygotowania.  

Na 4 marca zaplanowano rozpoczęcie I etapu rozbudowy ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego oraz na Al. Solidarności pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Nowy Świat.

Od 10 lutego na ul. Krakowskiej, przy remontowanym wiadukcie kolejowym, nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Polegać będą na zamknięciu wewnętrznych pasów obu jezdni.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w związku z wykonywanymi pracami remontowo – inwestycyjnymi i skutkować przerwami w ciągłości świadczonych usług.

Nadzór przez całą dobę, służby w gotowości. Tak w największym skrócie można opisać przygotowanie Tarnowa do „Akcji Zima”. Dodatkowo w Urzędzie Miasta powstała specjalna grupa, która koordynuje całe przedsięwzięcie.