TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe / Tymczasowe rondo zamiast świateł

Tymczasowe rondo zamiast świateł

Tymczasowe rondo zamiast świateł

Z powodu realizowanej przez PKP PLK przebudowy wiaduktu 26 czerwca ulica Gumniska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego pod wiaduktem kolejowym - Będzie to sytuacja trudna dla mieszkańców i kierowców, dlatego proponujemy takie zmiany w organizacji ruchu, aby zminimalizować uciążliwe skutki remontu. Również w tym celu przekonaliśmy kolej do przesunięcie rozpoczęcia prac na Gumniskiej o tydzień, do czasu rozpoczęcia wakacji – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Najistotniejszą zmianą będzie wyznaczenie tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Starodąbrowskiej z ulicą Lwowską. - W naszej ocenie takie rozwiązanie poprawi warunki ruchu na tym skrzyżowaniu i zwiększy bezpieczeństwo - mówi Artur Michałek, kierownik działu organizacji ruchu w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Pozostałe zmiany w organizacji ruchu zakładają między innymi, że na trzech skrzyżowaniach (Gumniska – Mostowa, Kołłątaja – Mostowa – Starodąbrowska, Lwowska – Starodąbrowska) wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a na odcinku ulicy Kołłątaja zmieni się kierunek ruchu. Na skrzyżowaniu ulicy Gumniskiej z Mostową zostanie zmieniony kierunek pierwszeństwa. Wszystkie te zmiany mają na celu złagodzenie uciążliwości, związanych z remontem na tyle, na ile to możliwe. Prace przy wyznaczaniu tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Starodąbrowskiej rozpoczną się 23 czerwca, około godziny 20.00. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem. 26 czerwca do godziny 11.00 zostanie wyłączona sygnalizacja i zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniach ulic: Gumniska – Mostowa i Kołłątaja – Mostowa – Starodąbrowska.

 

Mapki ze szczegółami zmian do obejrzenia i pobrania tutaj:

(dm)

Szczegóły zmian w organizacji ruchu:

  • wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Gumniska – Mostowa, Kołłątaja – Mostowa – Starodąbrowska, Lwowska – Starodąbrowska
  • zmiana przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu ul. Gumniskiej
    z ul. Mostową
  • wyznaczenie na skrzyżowaniu ul. Starodąbrowskiej z ul. Lwowską tymczasowego ronda
  • wyznaczenie przejść dla pieszych w nowych lokalizacjach, również z wygrodzeniami labiryntowymi
  • wyłączenie z ruchu wybranych pasów ruchu na skrzyżowaniach
  • zmiana kierunku ruchu na odcinku ul. Kołłątaja

 

Daty:

23 czerwca, około godziny 20.00, rozpoczną się prace przy organizacji ruchu okrężnego (wyznaczaniu tymczasowego ronda) na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą Starodąbrowską. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Podczas prac zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

26 czerwca do godziny 11.00 zostanie wyłączona sygnalizacja i zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniach ulic: Gumniska – Mostowa i Kołłątaja – Mostowa – Starodąbrowska.

 

Objazdy:

Od 26 czerwca ruch drogowy w okolicach ulicy Gumniskiej będzie prowadził następującymi objazdami:

  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do pięciu ton obowiązywał będzie dotychczas funkcjonujący objazd ulicami: Mostową, Starodąbrowską i Lwowską.
  • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej pięciu ton kierowane będą jak dotychczas ulicami: Czerwoną, Czerwonych Klonów Kwiatkowskiego, Czystą, Wyszyńskiego, Elektryczną, Spokojną, Jana Pawła II, Lwowską, Słoneczną i Okrężną.