TARNÓW / Miasto / Rady osiedli

Rady osiedli

 

RO nr 1 „Starówka”

Siedziba: Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 5

Przewodniczący zarządu osiedla: Daniel Potępa

Przewodniczący rady osiedla: Jerzy Kowalski

Kontakt: radaosiedla1@umt.tarnow.pl

Facebook: Rada Osiedla Starówka w Tarnowie

Daniel Potępa, Starówka przew zarz-

Daniel Potępa

Jerzy Kowalski przew ro starowka-

Jerzy Kowalski

RO nr 2 „Strusina”

 

 

Siedziba: Przedszkole Publiczne nr 34, ul. Wiejska 29

Przewodniczący zarządu osiedla: Halina Drąg

Przewodniczący rady osiedla: Stefan Wrona

Kontakt: radaosiedla2@umt.tarnow.pl

Halina Drąg przew zo strusina-

Halina Drąg

stefan wrona przew ro strusina-

Stefan Wrona

RO nr 3 „Piaskówka”

Siedziba: Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Paderewskiego 24

Przewodniczący zarządu osiedla: Wiesław Polityło

Przewodniczący rady osiedla: Mirosław Biedroń

Kontakt: radaosiedla3@umt.tarnow.pl

Facebook: Rada Osiedla Piaskówka

Wiesław Polityło przew zo piaskowka-

Wiesław Polityło

Mirolaw Biedron piaskowka przew ro-

Mirosław Biedroń

RO nr 4 „Grabówka”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Skowronków 8

Przewodniczący zarządu osiedla: Wiesław Bart

Przewodniczący rady osiedla: Krystyna Drozd

Kontakt: radaosiedla4@umt.tarnow.pl

Wieław Bart przew zo grabowka-

Wiesław Bart

Krystyna Drozd przew ro grabowka-

Krystyna Drozd

RO nr 5 „Rzędzin”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 5

Przewodniczący zarządu osiedla: Danuta Misiaszek

Przewodniczący rady osiedla: Zbigniew Kolak

Kontakt: radaosiedla5@umt.tarnow.pl

Danuta Misiaszek przew ro rzedzin-

Danuta Misiaszek

Zbigniew Kolak przew ro rzedzin-

Zbigniew Kolak

RO nr 6 „Gumniska-Zabłocie”

Siedziba: Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Gumniska 28

Przewodniczący zarządu osiedla: Andrzej Ziembicki

Przewodniczący rady osiedla: Janina Leja

Kontakt: radaosiedla6@umt.tarnow.pl

Andrzej Ziembicki przew zo Gumniska-Zablocie-

Andrzej Ziembicki

Janina Leja przew ro Gumniska-Zablocie-

Janina Leja

RO nr 7 „Krakowska”

Siedziba: Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Sportowa 4

Przewodniczący zarządu osiedla: Joanna Truchan

Przewodniczący rady osiedla: Monika Rąpała

Kontakt: radaosiedla7@umt.tarnow.pl

Joanna Truchan przew zo krakowska-

Joanna Truchan

Monika Rąpała przew ro krakowska-

Monika Rąpała

RO nr 8 „Mościce”

Siedziba: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Zbylitowska 9

Przewodniczący zarządu osiedla: Tadeusz Garnuszek

Przewodniczący rady osiedla: Jan Wielgus

Kontakt: radaosiedla8@umt.tarnow.pl

Tadeusz Garnuszek przew zo Moscice-

Tadeusz Garnuszek

Jan Wielgus przew ro Moscice-

Jan Wielgus

RO nr 9 „Chyszów”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Mościckiego 177 a

Przewodniczący zarządu osiedla: Michał Kizior

Przewodniczący rady osiedla: Danuta Kleszcz

Kontakt: radaosiedla9@umt.tarnow.pl

Michał Kizior przew zo Chyszow-

Michał Kizior

Danuta Kleszcz przew ro Chyszow-

Danuta Kleszcz

RO nr 10 „Klikowa”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Niedomicka 20

Przewodniczący zarządu osiedla: Antoni Wilczyński

Przewodniczący rady osiedla: Beata Kozioł

Kontakt: radaosiedla10@umt.tarnow.pl

Antoni Wilczynski przew zo Klikowa-

Antoni Wilczyński

Beata Koziol ro Klikowa-

Beata Kozioł

RO nr 11 „Krzyż”

Siedziba: Budynek RO, ul. Krzyska 116

Przewodniczący zarządu osiedla: Jacek Jarmuła

Przewodniczący rady osiedla: Jan Radoń

Kontakt: radaosiedla11@umt.tarnow.pl

Jacek Jarmuła zo Krzyz-

Jacek Jarmuła

 

RO nr 12 „Jasna”

Siedziba: Gimnazjum nr 4, ul. Bitwy Pod Studziankami 5

Przewodniczący zarządu osiedla: Marek Iwaniec

Przewodniczący rady osiedla: Jan Niedojadło

Kontakt: radaosiedla12@umt.tarnow.pl

Marek Iwaniec przew zo Jasna-

Marek Iwaniec

przew ro Jasna Niedojadlo-

Jan Niedojadło

RO nr 13 „Westerplatte”

Siedziba: Budynek RO, ul. Westerplatte 18

Przewodniczący zarządu osiedla: Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący rady osiedla: Jerzy Zgłobica

Kontakt: radaosiedla13@umt.tarnow.pl

Tadeusz Rzepecki - przew zo Westerplatte-

Tadeusz Rzepecki

 

RO nr 14 „Legionów H. Dąbrowskiego”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 23, os. Legionów H. Dąbrowskiego 16

Przewodniczący zarządu osiedla: Renata Ogrodnik

Przewodniczący rady osiedla: Krzysztof Nowak

Kontakt: radaosiedla14@umt.tarnow.pl

Renata Ogrodnik przew zo legiony-

Renata Ogrodnik

Krzysztof Nowak Legiony ro-

Krzysztof Nowak

RO nr 15 „Koszyce”

Siedziba: Budynek RO, ul. Waszkiewicza 2

Przewodniczący zarządu osiedla: Janusz Mietelski

Przewodniczący rady osiedla: Tadeusz Mazur

Kontakt: radaosiedla15@umt.tarnow.pl

 

 

   

RO nr 16 „Zielone”

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 5

Przewodniczący zarządu osiedla: Elżbieta Bazuła-Boruch

Przewodniczący rady osiedla: Robert Nowicki

Kontakt: radaosiedla16@umt.tarnow.pl

Elzbieta Bazula-Boruch zo Zielone-

Elżbieta Bazuła-Boruch

Robert Nowicki przew ro Zielone-

Robert Nowicki

Inwestycje osiedlowe

Znamy zadania przydzielone poszczególnym radom osiedli. Tegoroczne osiedlowe remonty i inwestycje to efekt postulatów zgłoszonych przez rady mijającej kadencji. W tym roku do dyspozycji rad osiedli jest pula blisko 3,6 mln zł, czyli o ponad dwa miliony złotych więcej niż w 2015 roku, a zadań do realizacji ponad 100.

Najwięcej środków zostało przypisanych na koncie osiedla „Krzyż” (przeszło 424 tysiące złotych) oraz osiedla „Mościce” (ponad 422 tysiące). Najmniejszą pulą dysponować będzie osiedle „Legionów” (niemal 70 tysięcy złotych) i osiedle „Koszyce” (powyżej 82 tysięcy złotych). Pieniądze podzielone zostały proporcjonalnie do powierzchni danego osiedla, liczby jego mieszkańców i długości dróg tam występujących. Przyjęto również, że 70% środków przeznaczonych zostanie na infrastrukturę techniczną i ład estetyczny, 20% na potrzeby z zakresu kultury i oświaty i 10% na potrzeby ekologiczne i zdrowotne. Dlatego wśród zadań zgłoszonych, a następnie zaopiniowanych przez kompetentne wydziały urzędu i jednostki podległe oraz zaakceptowane przez prezydenta, znalazły się zarówno te dotyczące poprawy infrastruktury osiedla, jak i te związane z oświatą, sportem czy kulturą.

Dla przykładu na osiedlu „Starówka” zaplanowano remont chodników przy ul. Powstańców Warszawy. Na osiedlu "Strusia" z ważniejszych inwestycji należy wymienić remont chodnika na ul. Reymonta czy remont nawierzchni ul. Korczaka. Znaczna część pieniędzy na osiedlu „Piaskówka” zostanie przeznaczona na wymianę nawierzchni i chodnika ul. Boya-Żeleńskiego. Osiedle „Grabówka” zaproponowało, aby wyremontować drogi i parkingi na osiedlu XXV-lecia PRL. Osiedle „Rzędzin” wskazało, że jedną z pierwszych potrzeb jest wykonanie oświetlenia ul. Dmowskiego na odcinku od Orkana do Wolańskiej.

W ramach środków rady osiedla „Gumniska” wykonany zostanie projekt ulicy nawierzchni wraz z kanalizacją opadową dotyczący ul. Świętojańskiej, Grabowskiego i Chrząstowskich. Na osiedlu „Krakowska” mieszkańcy mogą liczyć m.in. na chodnik na ul. B. Prusa i na ul. Sportowej. W „Mościcach” wyremontowana zostanie jezdnia od ul. Akacjowej do pawilonu handlowego oraz chodniki na ul. Racławickiej. „Chyszów” doczeka się remontu chodników na ul. Buczka, a „Klikowa” finiszu remontu ul. Konnej. Rada osiedla „Krzyż” zaproponowała przebudowę ul. Platanowej. Przedstawiciele rady osiedla „Jasna” postawili natomiast w dużej mierze na remonty chodników. Najdroższym zadaniem na osiedlu „Westerplatte” będzie remont parkingu na ul. Marynarki Wojennej, a na „Legionach” chodnik - dojście od bloku nr 1 do przystanku naprzeciw bloku nr 3 i dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż drogi dojazdowej do ul. Widok. Na osiedlu „Koszyce” powstanie chodnik po północnej stronie ul. Dobrzańskiego. Osiedle „Zielone” wzbogaci się m.in. o nowy chodnik po zachodniej stronie Orlika (w okolicach SP nr 9).

Pośród zadań do realizacji znalazły się także place zabaw, doposażenie szkół i placówek oświatowych, zagospodarowanie terenów zielonych czy organizacja imprez plenerowych.

Szczegółowa lista zadań dla poszczególnych osiedli do pobrania poniżej.