Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

W ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Wnioskodawca: Związkiem Miast Polskich

Partnerzy: Miasto Tarnów, Gmina Milanówek, Miasto Częstochowa, Miasto Kalisz, Miasto Ruda Śląska, , Miasto Zielona Góra, Miasto Rejowiec Fabryczny, Miasto Gorzów Wielkopolski, Bohdan Turowski Beta Consult, Jacek Szwarc

Całkowity koszt projektu: 2 797 375.00 PLN

Kwota dofinansowania: 2 357 627.65 PLN

Okres realizacji: wrzesień 2016 – luty 2019

Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych, którzy te usługi świadczą.

Interwencja dotyczyć będzie 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: działania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Jej efektem będzie stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 8 miastach.

Miarą sukcesu projektu będzie nie tylko fakt, że w każdym z miast, w obu obszarach wdrożono usprawnienia zarządcze, ale również skala osiągniętych efektów edukacyjnych dla pracowników miast oraz wielość i różnorodność opracowanych w projekcie modelowych rozwiązań, które w przyszłości chcemy udostępniać pozostałym polskim miastom.

Wartością dodaną projektu będą efekty regularnych spotkań wszystkich uczestników projektu w formie dwu tematycznych Grup Wymiany Doświadczeń, które pozwolą upowszechnić wypracowane wnioski do pozostałych samorządów członkowskich.

 

 

 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja