Raport o stanie miasta

Przekazuję Państwu najnowszy „Raport o stanie miasta” – szczegółowe źródło wiedzy  o funkcjonowaniu Tarnowa i o jego mieszkańcach. Tak jak poprzednie edycje Raportów, tak i ten – za rok 2017 – prezentuje zjawiska i procesy zachodzące w mieście, przedstawia fakty, statystyki i liczby dotyczące poszczególnych dziedzin działalności samorządu.

Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem m.in. gospodarkę, infrastrukturę techniczną, majątek i finanse miasta, komunikację, kulturę, mieszkalnictwo, ochronę zdrowia i ochronę środowiska naturalnego. Przedstawia funkcjonowanie jednostek budżetowych i służb mundurowych, a także sytuację na tarnowskim rynku pracy.

Dzięki tak szerokiemu kompedium wiedzy, Raport stanowi cenne źródło informacji o mieście, a przyjęta formuła opracowania daje możliwość porównań z latami poprzednimi.

Mam nadzieję, że lektura Raportu przyczyni się do lepszego poznania zagadnień związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem miasta.

Prezydent Miasta Tarnowa
Roman Ciepiela

 

Raport o stanie Miasta za 2017 rok - stan na 31 grudnia 2017

 

Raporty archiwalne