poniżej prezentujemy dokument

Przyjęty porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 20 stycznia 2011 r. o godz. 9.00:

1. „SŁONECZNA” Oś. XXV Lecia, 33-100 Tarnów

2. „ESKULAP” ul. Czerwonych Klonów 4, 33-100 Tarnów

3. Apteka ul. Krakowska 1, 33-100 Tarnów

Porządek V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 13.00:

Proponowany porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 20 stycznia 2011 r. o godz. 9.00:

 

Ze względu na prace przy ul. Jaracza i ul. Pułaskiego prowadzone przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. należy liczyć się z utrudnieniami.

Pobierz dokument: