Przyjęty porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 9.00

Od 1 stycznia 2012 roku w Tarnowie rozpoczął działalność Małopolski Ośrodek Adopcyjny będący filią Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie, utworzonego w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 19 stycznia 2012 r. o godz. 9.00.

Informujemy, że Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa kończy 10 stycznia 2012 r. nabór wniosków o przyznanie w roku 2012 stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2011 r.