Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje, iż w dniu 1 listopada 2011r. (Wszystkich Świętych) Kryta Pływalnia-Park Wodny przy ul.Piłsudskiego 30 oraz pływalnia kryta w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie- Mościcach ul. Traugutta 5a będą nieczynne.

W dniu poprzedzającym Wszystkich Świętych tarnowski magistrat otwarty będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Proponowany porządek obrad dwuczęściowej XV sesji Rady Miejskiej w Tarnowie:

- I część w dniu 28 października (piątek) 2011 r.

- II część 3 listopada (czwartek) 2011 r.

Z dniem 23 września br. weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzająca korzystniejsze zasady naliczania kapitału początkowego, od którego uzależnione są świadczenia emerytalne. Do przeliczenia mają prawo zarówno obecni, jak i przyszli emeryci.

W dniach 17 – 21 października 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie wraz z pozostałymi placówkami terenowymi ZUS w kraju zaprasza wszystkich swoich klientów do udziału w akcji informacyjnej „Tydzień Przedsiębiorcy”.

Proponowany porządek XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2011 r. o godzinie 15:00 w sali nr 8 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3: