Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął dowód osobisty serii CAH numer 146628 na nazwisko Zdzisław Derlich (s. Floriana, PESEL: 71082508832). Dokument został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Osoba, która ujawni fakt posługiwania się ww. dowodem osobistym, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Przed utrudnieniami związanymi z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi na kilku tarnowskich ulicach przestrzegają Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.  Prace prowadzone będą w październiku.