Proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, dnia 2 grudnia godz. 15.00. Pobierz -

 

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert, dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2011 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w związku ze stwierdzanymi przypadkami wścieklizny, rozszerzamy jesienną akcję szczepień i w związku z tym w dniach: od 22 – do 28 listopada 2010 r. na obszarze, między innymi powiatu tarnowskiego, zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przyjęty porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 4 listopada 2010 roku o godz. 9.00: