Informujemy, że Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi nabór wniosków o przyznanie w roku 2012 stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2011 r.

Biuro Obsługi Przedsiębiorców w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie przypomina, że od 1 lipca br. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 4 listopada 2011 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

I część w dniu 28 października (piątek) 2011 r.

II część 3 listopada (czwartek) 2011 r.