ZARZĄDZENIE NR 412/2012 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2013 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku.

ZARZĄDZENIE NR 411/2012 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2013 przy współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Prezydent Miasta Tarnowa zatrudni na stanowisko doradcy ds. gospodarki odpadami (do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).