Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 10.00:

W piątek, 31 grudnia, kasy Urzędu Miasta Tarnowa będą czynne w godzinach od 7.30 do 11.00. Jednocześnie informujemy, że wpłat dotyczących należności z tytułu podatków i dzierżawy bez dodatkowych opłat można dokonywać w jednostkach Poczty Polskiej.

Przyjęty porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 16 grudnia 2010 r. -

Tarnowska Straż Miejska informuje o zasadach sprzedaży materiałów pirotechnicznych:

Komunikat w sprawie wymiany dowodów osobistych:

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 16 grudnia 2010 roku o godz. 9.00:

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 12.00.

Pobierz:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpią w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 03.12.2010 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.