Informujemy, że w 2013 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program celowy pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsceprzy współpracy z Urzędem Miasta w Tarnowie zaprasza do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnowie.

 

Uwaga kierowcy, utrudnienia w ruchu. Od najbliższego poniedziałku, 25 lutego, planowane są roboty związane z przełożeniem wodociągu w pasie drogowym ulicy Lwowskiej, w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Garbarską. 

Wprowadzone z końcem rok 2012 zmiany w przepisach meldunkowych nie znoszą obowiązku meldunkowego, natomiast wprowadzają pewne ułatwienia dla osób, które z powodu zmiany miejsca pobytu muszą odwiedzić urząd miasta bądź gminy, aby zadośćuczynić obowiązującym przepisom.