W związku ze stwierdzeniem przypadków wścieklizny w miejscowości Mikołajowice Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Tarnowie rozporządzeniem Nr 5/2014 z dnia 5 lutego 2014r. określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt. W Tarnowie jako obszar zagrożony uznany został teren części Mościc ograniczony ulicami Krakowską, Czerwoną, Czerwonych Klonów i Kwiatkowskiego.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie 18 lutego 2014 r. poinformował, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń zdiagnozowanego u padłego dzika w pasie przygranicznym z Białorusią, miasto Tarnów i powiat tarnowski zostały zakwalifikowane do II strefy zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Tarnowski Organizator Komunalny wprowadził indywidualne konta bankowe dla tarnowian. TOK rozesłał właśnie do mieszkańców miasta oraz osób wytwarzających tu odpady, listy z  nadanym każdemu indywidualnym numerem konta oraz przyporządkowanym mu kodem kreskowym. – Od chwili otrzymania tych pism na te właśnie, indywidualne konta, każdy powinien dokonywać wpłat za odbiór odpadów – mówi dyrektor TOK Krzysztof Kluza.

W okresie 11 marca – 17 kwietnia 2014 r., w budynku przy ul. Brodzińskiego 1 w Tarnowie (II piętro) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy na terenie miasta Tarnowa.