W związku z rozszerzaniem się zasięgu wścieklizny – stwierdzeniem na terenie Kępy Bogumiłowickiej kolejnego ogniska tej choroby - Powiatowy Lekarz Weterynarii powiększył teren uznany za zagrożony, obejmując strefą zagrożenia zachodnią część Tarnowa.

24 lutego Biuro Dowodów Osobistych Urzędu Miasta zaprasza wyjątkowo nie od 7:30, lecz od godz. 8:00. Zmiana godzin przyjmowania petentów wynika z powodu aktualizacji systemu informatycznego, prowadzonej przez firmę zewnętrzną, niezależną od Urzędu Miasta.

W sobotę (21 lutego) możemy spodziewać się porywów wiatru sięgających nawet do 100 km/h. To prognoza Instytutu Meterologii i Gospodarki Wodnej dla naszego regionu.

Na podstawie zarządzenia Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania w Gminie Miasta Tarnowa Rady Sportu, ustalenia jej składu, zasad powoływania i odwoływania członków oraz ustalenia regulaminu działania, ogłaszam nabór kandydatów do Rady Sportu.