Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzi czynności w sprawie zdarzenia drogowego jakie miało miejsce w Tarnowie na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów. 

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie o potrzebie przeprowadzenia uzupełniającego naboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnowie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące ilości ławników sądowych do wyborów uzupełniających  przez Radę Miejską w Tarnowie na kadencję  2016 – 2019: 

Nasze miasto przystąpiło do projektu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dzięki uruchomieniu platformy Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego, mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić poziom wody na rzece Biała.