26 kwietnia 2015 r. w 19 obwodowych komisjach wyborczych tworzących Okręg Wyborczy Nr 3 zostaną przeprowadzone wybory ponowne do Rady Miejskiej w Tarnowie.

Od 16 marca osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach programu Aktywny Samorząd 2015. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje i formularze.

Tarnowskie Wodociągi informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w marcu w związku z prowadzonymi pracami remontowymi. Trudności mogą mieć wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Sztuczne lodowisko w Mościcach będzie czynne do 8 marca. Obiekt nie jest zadaszony i panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają dalsze korzystanie z niego.