Strona jest skierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach.

Proponowany porządek obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00.

Wydział Sportu UMT przypomina o ogłoszonym 19 marca 2012 r. otwartym konkursie ofert w zakresie sportu - zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2012 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa www.tarnow.pl w dziale Informacje dla organizacji pozarządowych i OPP.

Wydział Sportu UMT przypomina o ogłoszonym 19 marca 2012 r. otwartym konkursie ofert w zakresie sportu - zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2012 r. dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa www.tarnow.pl w dziale Informacje dla organizacji pozarządowych i OPP.