Jak informują przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta, obecnie Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru na terenie miasta obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Nie podjęła również uchwały o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji.

Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich, zakończono przyjmowanie dokumentów w uzupełniającym naborze kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnowie. Zgłosiło się 37 osób.

Jak informuje zarząd województwa małopolskiego, zaktualizowano terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.