Przyjęty porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 25 czerwca 2009 r.