Główny Inspektor Sanitarny udostępnił dwie infolinie dla osób dotkniętych klęską powodzi. Numer 800 060 033 jest darmowy z wyjątkiem abonentów sieci Orange i Play. Drugi z numerów – 222 318 000 - jest płatny zgodnie ze stawkami dla numerów stacjonarnych. Pod tymi numerami można uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa zdrowotnego na terenach popowodziowych, a także zgłosić zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

 

Po połączeniu z infolinią osoba dzwoniąca zostaje przekierowana na numer alarmowy miejscowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Właściciele studni, których ujęcia zostały zanieczyszczone podczas powodzi mogą zgłaszać się do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tarnowie w celu przebadania jakości wody. Badanie to będzie darmowe, jeśli zanieczyszczona studnia stanowi jedyne źródło wody pitnej. Właściciel studni musi przedłożyć we właściwym sobie oddziale Powiatowej Stacji Epidemiologicznej zaświadczenie o zalaniu posesji w wyniku powodzi i o braku połączenia domu z miejską siecią wodociągową.Zgłoszenia proszę przesyłać do Laboratorium w PSSE pod numer telefonu: 014 621 70 97 wew. 147.

Szczegółowe informacje o sposobie odkażania i dezynfekcji studni oraz stosowanych środkach znajdują się na stronie internetowej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

http://wsse.krakow.pl

Środki do dezynfekcji studni są wydawane bezpłatnie przez właściwe terenowo stacje sanitarno epidemiologiczne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
tel.: 14 621 70 97, 14 621 70 98, 14 621 04 84 fax: 14 621 75 43

Wypompowywanie i oczyszczanie studni prowadzone jest przez Państwową Straż Pożarną.

Informujemy, że Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa został przeniesiony na ul. Brodzińskiego 1. Aktualny numer telefonu Wydział Podatków i Windykacji to 014-688 26 78.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów weżeł "Krzyż" - węzeł "Dębica Pustynia" km 502+796,97 - km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Pobierz plik: A4

Przyjęty porządek obrad:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 07.05.2010 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W związku z wynikającą z Regulaminu utrzymania czystościi porządku w Tarnowie koniecznością prowadzenia na terenie nieruchomości (w tym także w obiektach UMT) selektywnej zbiórki odpadów, przystąpiono do uporządkowania gospodarki odpadami w Urzędzie i wdrożenia kompleksowego systemu ich selektywnej zbiórki. W tym celu, we wszystkich budynkach UMT, rozmieszczono odpowiednie pojemniki.

Zapraszamy świadczeniodawców do uczestnictwa w konkursie na wybór realizatorów programów promocji zdrowia i profilktyki chorób społecznych tj: