Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z powodu planowanej przerwy technologicznej , kryta pływalnia – park wodny przy ul. Piłsudskiego 30 w Tarnowie, w okresie od 13.06.2011 do 22.06.2011r. będzie nieczynna. Za powstałe utrudnienia wszystkich klientów serdecznie przepraszamy . Jednocześnie informujemy że kryta pływalnia w Miejskim Domu Sportu jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku oraz od 8.00do 21.00 w soboty, niedziele i święta. Zapraszamy do skorzystania z usług tego obiektu.

Przyjęty porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 26 maja 2011 r.

25 maja 2011 r. z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), organizuje „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”. Jego celem jest upowszechnienie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W dniu 13 maja 2011r. Zarządzeniem Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia realizatorów programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych oraz ustalenia regulaminu jej pracy, ogłoszono postępowanie konkursowe, którego celem jest wybór wykonawców i realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych w 2011 roku. Programy skierowano do mieszkańców miasta Tarnowa. Wszystkie świadczenia, którymi obejmowane będą osoby uczestniczące w programach będą całkowicie bezpłatne.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
  2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży
  3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (ACSS)
  4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
  5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców (program „Talent", EYOF, KN).
  6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego
  7. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)

Zadanie musi być zrealizowane w 2011 roku.

 

Termin składania wniosków:
1. do 14 stycznia 2011 r. (realizacja 2011 r.)
2. do 31 maja 2011 r. (realizacja 01.07-31.12.2011 r.)

 

Więcej informacji: http://msport.gov.pl/ogloszone-konkursy-sm/1984-Konkurs-wnioskow-na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-sportu-mlodziezowego-w-roku-2-11-?retpag=/ogloszone-konkursy-sm/

Proponowany porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 26 maja 2011 r. o godz. 9.00.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/448/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa”, corocznie przyznawane są Nagrody Miasta Tarnowa. W 2011 roku – zgodnie z Uchwałą – przyznawane będą Nagrody: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”.

Zarządzenie Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2011 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 6 maja br. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z przypadkami zatrucia tlenkiem węgla, Prezydent Tarnowa zwraca się do zarządców i właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych oraz administracji z apelem o: