Zarządzenie nr 195/2012 prezydenta miasta Tarnowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2012 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie sportu – sportowe zgrupowania wakacyjne 2012 r.

Proponowany porządek obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 9.00.

W kwietniu br. został zorganizowany w Tarnowie bezpłatny odbiór „elektrośmieci” od mieszkańców Tarnowa. Zebrano 10 ton odpadów, w tym najwięcej, bo aż 6,5 tony starych komputerów, pralek, radioodbiorników, 3 tony telewizorów, a także zużyte baterie i żarówki.

 

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem tarnowian w związku z tym dnia 12 maja 2012r. w godz. od 9 do 14 w Tarnowie odbędzie się kolejna bezpłatna zbiórka „elektrośmieci”. Jest to okazja dla mieszkańców Tarnowa do pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorków. Akcję organizuje Urząd Miasta Tarnowa we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM. Zbiórka zostanie przeprowadzona w następujących punktach:

Biuro Pozwoleń Środowiskowych w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 10 do 17 maja 2012 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych
i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.