ZARZĄDZENIE NR 184/2013 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do  realizacji  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na  prowadzeniu  mieszkania chronionego

W związku z koncertem organizowanym na stadionie KS Błękitni w ramach Juwenaliów Tarnowskich, skrócona zostanie trasa linii nr 30. Zmiany nastąpią w niedzielę, 19 maja, od godziny 16.00 do 22.00. Oznacza to także zamknięcie dla ruchu pojazdów ulicy Piłsudskiego, linia nr 30 nie będzie dojeżdżać do przystanku Piłsudskiego – Park Wodny.