Plik do pobrania:

W dniu 1 lipca 2011 r. na stadionie w Tarnowie Mościcach odbędzie się koncert zespołu Scorpions. Fani zespołu będą mogli skorzystać z autobusów komunikacji miejskiej chcąc dojechać na koncert i później powrócić po zakończonym koncercie. W tym dniu uruchomione zostaną specjalne dodatkowe kursy, które między innymi mają zapewnić połączenie Mościc z parkingami zlokalizowanymi na placu starej Targowicy przy Al. Matki Bożej Fatimskiej oraz na Placu Targowym Chyszów.

Od czwartku 23 czerwca rozpoczynają się tegoroczne wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2011 r. W komunikacji miejskiej w Tarnowie, wzorem lat ubiegłych, w tym okresie obowiązywać będą rozkłady wakacyjne.

Coraz bliżej przełomowego wydarzenia kulturalnego w Tarnowie. W mieście zagości gwiazda światowego formatu. Tarnów znalazł się wśród największych europejskich miast, które odwiedzą muzycy zespołu Scorpions. To nie tylko wydarzenie prestiżowe, mające ogromne przełożenie promocyjne dla miasta, ale również skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, do którego przygotowania trwały ponad pięć miesięcy.

Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 9.00.

Na podstawie § 10 ust. 2 Zarządzenia Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2011 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, Prezydenta Miasta Tarnowa przedstawia wyniki ww. konkursu:

W 2011 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2007 r.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP na terenie Miasta Tarnowa przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, czyli określenie przydatności młodych ludzi do spełnienia konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny, gdyby taka konieczność zaistniała. Jest to czynność wyłącznie administracyjna, polegająca w praktyce na badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji a na zakończenie wręczeniu książeczki wojskowej.