INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Proponowany porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00.