W wyniku przeprowadzonego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój dodatkowych kompetencji kluczowych uczniów tarnowskich szkół niezbędnych na rynku pracy”, wyłoniono ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów. Jak informuje Wydział Rozwoju Miasta, partnerem projektu zostało stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

W przyszłym tygodniu, 7-9 czerwca, w Tarnowie mogą zawyć syreny alarmowe. Planowane są wówczas ćwiczenia alarmowe pn. Anakonda. W tym czasie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych będzie przeprowadzać ćwiczenia i testy systemu ostrzegawczego dla ludności cywilnej. Chodzi tu o zagrożenia związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polski i ewentualną możliwością ataków przez statki powietrzne o statusie Renegade.

Jak informują Tarnowskie Wodociągi, w czerwcu prowadzone będą prace modernizacyjno – inwestycyjne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych. Roboty będą prowadzone m.in. na ul. Lelewela, Krupniczej i Szkotnik.