1 sierpnia br. obchodzić będziemy 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – bohaterskiego zrywu Żołnierzy Armii Krajowej, którzy poświęcili swoje życie w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny. Aby uczcić tą szczególną w historii Polski rocznicę, o godz. 17.00 na terenie miasta Tarnowa zostaną uruchomione syreny systemu alarmowego, wykorzystując sygnał akustyczny (dźwięk ciągły trwający 1 minutę), wstrzymany zostanie ruch.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację programu celowego pod nazwą „Aktywny Samorząd” na rok 2012, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele:

Proponowany porządek obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 26 lipca 2012 roku.

Informujemy, iż w 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program celowy pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II” w ramach którego można uzyskać pomoc ze środków PFRON na następujące cele:

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje iż w związku z organizacją XVIII Ogólnopolskiej Polskiej Olimpiady Młodzieży Małopolska 2012 w dniu 21 lipca (sobota ) w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w dniu 22 lipca ( niedziela )w godzinach od 9.00 do 12.00 niecka pływacka Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego 30 biedzie nieczynna.

W związku z budową nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Mościckiego z Czystą w Tarnowie, w najbliższy poniedziałek, 16 lipca w godzinach 10:00-12:00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie Internetu i przewodowej sieci telefonicznej, do budynków Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4 oraz Komisariatu Tarnów-Zachód przy ul. Ks. Indyka 2.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informujeże od dnia 5 lipca 2012r. - czwartek od godziny 12.00 do 6 lipca 2012 r. piątek do godziny 22.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody zasilanej z sieci MPEC przez co Park Wodny przy ul. Piłsudskiego w tych dniach będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy do skorzystania z obiektów letnich tj. Basen Letni na Górze Św. Marcina który czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00 oraz basen letni przy ul. Traugutta 5a czynny codziennie od 10.00 do 19.00 .

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie informuje, że w dniach od czwartku 5 lipca br. od godz. 07:00 do soboty 7 lipca br. do godz. 07:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej do budynków zasilanych z sieci MPEC Tarnów. Przerwą w dostawie CCW zostaną objęte wszystkie budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej w Tarnowie z wyjątkiem budynków zlokalizowanych w Mościcach oraz tych, które zaopatrywane są w CCW z lokalnych kotłowni gazowych.