W sobotę 1 sierpnia od godziny 7:15 do 11:00 linie autobusowe nr 2, 9, 11, 12 i 30 będą kursować objazdami. To efekt prac drogowych, które będą przeprowadzane przy ul. Bema na odcinku pomiędzy ul. Limanowskiego i Św. Ducha.

W piątek 31 lipca od godziny 20 nie będzie można przejechać ul. Spokojną na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piaskową w stronę ul. Krzyskiej. Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej i potrwają do godziny 8 w sobotę 1 sierpnia.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają o planowanym rozpoczęciu robót związanych z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym ulicy Wiadukt od ulicy Orkana do ulicy Środkowej. Rozpoczęcie robót nastąpi 20 lipca, a ich wykonywanie planowane jest na około 30 dni.

W ciągu najbliższej doby spodziewany jest gwałtowny wzrost stanów wody na rzece Dunajec – informuje Zbigniew Krakowiak Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z zapowiadanym załamaniem pogody, przewiduje się krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.

Jak prognozuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie dzisiaj tj. w poniedziałek, 6 lipca, od godziny 14 do 20 możemy się spodziewać w Tarnowie burz z porywami wiatru do 75 km/h. Dodatkowo lokalnie mogą występować opady gradu.

W dniu 28 czerwca weszła w życie zmiana ustawy Prawo budowlane. Rozszerzono między innymi katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych, które mogą być realizowane na zgłoszenie.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpićw miesiącu lipcu 2015 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.