Proponowany porządek posiedzenia:

Realizacja kampanii informacyjnej, prezentującej nową usługę dostępną w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Małopolskim, polegającą na wsparciu beneficjentów Programów Operacyjnych NSS w procesie rozliczania dotacji”.