Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje wszystkich swoich klientów o przedłużeniu sezonu letniego do 2 września na basenach letnich na Górze Marcina (Aleja Tarnowskich ) oraz w Mościcach przy ul. Traugutta, czynnych w godzinach od 10.00 do 19.00.

Od dzisiaj (wtorek 28 sierpnia) od godz. 10:00 nastąpi zmiana przebiegu trasy linii nr 5 spowodowana zamknięciem dla ruchu skrzyżowania ulicy Nowodąbrowskiej i ulicy Wilczej.

W najbliższy czwartek, 30 sierpnia 2012 r., w samo południe w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla rejonu Tarnowa.

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zaprasza do projektu „Małopolska kuźnia kwalifikacji”.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpią w miesiącu sierpniu 2012 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług. Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na niżej wymienionych ulicach.

  1. Otwarcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
    - podjęcie uchwały.
  4. Zmiana Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2012. – podjęcie uchwały.
  5. Ogłoszenie zamiaru połączenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
  6. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.