Z dniem 1 września 2013 r. obsługę kasową Urzędu Miasta Tarnowa przejmuje Bank Citi Handlowy Warszawa O/Rzeszów prowadzący obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa - Urzędu Miasta Tarnowa.

Wpłaty będą przyjmowane na podstawie dowodów wpłat (dostępne przy stanowiskach kasowych) w kasach banku w budynku Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 oraz punktach pocztowych na terenie miasta Tarnowa oraz całego kraju bez prowizji od wpłacającego (bez opłaty dodatkowej).

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że z dniem 1 września br. został uruchomiony SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH.

Już od 1 WRZEŚNIA 2013 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  rozpoczyna  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014. Rodziny, których dochód za 2012 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto lub 623 zł  jeśli członkiem rodziny  jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na częściowe utrzymanie dzieci w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem Nr 2/2013 z 31 lipca 2013 r. uchylił rozporządzenie z 12 marca 2013 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, w związku z wygaśnięciem ognisk wścieklizny i nie stwierdzeniem kolejnych przypadków choroby oraz przeprowadzeniem sanitarnego odstrzału lisów.

       

Już niedługo rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przypominamy posiadaczom Karty Tarnowskiej Rodziny, że w Księgarniach: Współczesna, Progress, Akrybia oraz Pan Tadeusz mogą nabywać podręczniki szkolne po preferencyjnych cenach (zniżki od 10 do 15 %). Szczegółowe informacje w zakładce KTR na stronie www.tarnow.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że w dniach od poniedziałku (26 sierpnia) od godz. 7.00 do środy (28 sierpnia) do godz. 21.00 nastąpi przerwa w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej (ccw) do budynków zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przerwą w dostawie CCW zostaną objęte wszystkie budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej w Tarnowie, z wyjątkiem budynków zlokalizowanych w Mościcach oraz tych, które są zaopatrywane w CCW z lokalnych kotłowni gazowych.