Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego ARR. W celu zapewnienia właściwego udokumentowania działań, należy zastosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem Nr 16/2014 z 6 stycznia 2014r. uchylił rozporządzenie z 5 lutego 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, w związku z wygaśnięciem ognisk wścieklizny i nie stwierdzeniem kolejnych przypadków choroby oraz przeprowadzeniem sanitarnego odstrzału lisów.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zwołuję  LVI nadzwyczajną  sesję  Rady Miejskiej w  Tarnowie, która odbędzie się  w dniu  27 sierpnia (środa) 2014 roku o godzinie 16.00   w Sali  Lustrzanej  przy ul. Wałowej 10  w Tarnowie