Przyjęty porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 22 września 2011r.

Informujemy, że wzorem lat poprzednich, rozpoczyna się jesienna zbiórka liści od mieszkańców miasta Tarnowa.

Liście zebrane do worków i wystawione przed posesje będą bezpłatnie odbierane przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych, po telefonicznym zgłoszeniu pod numer 14 625 82 09.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że nie przewiduje się bezpłatnego wydawania worków, które zainteresowani mieszkańcy powinni nabyć we własnym zakresie.

W związku z awarią węzła mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na osiedlu Westerplatte, ulicy Marynarki Wojennej oraz w miejscowości Szynawałd.

Awaria powinna zostać usunięta do godziny 15.00.

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 22 września 2011 r. o godz. 9.00