Od 1 października rozpoczyna się akcja bezpłatnego odbierania od mieszkańców miasta liści zgromadzonych w workach. Worki na liście mieszkańcy zabezpieczają we własnym zakresie. Worki z liśćmi należy wystawiać przed posesje. Zgłoszenia worków z liśćmi do odebrania przyjmowane są pod numerem telefonu 14 625 82 09.

Proponowany porządek obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 27 września 2012 r. o godz. 9.00.

W sprawie konsultacji społecznych dotyczących przekształceń podmiotów leczniczych, w celu umówienia spotkania konsultacyjnego należy kontaktować się z sekretariatem CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH pod numerem tel. 14 688 28 36.