Plakaty wszystkich komitetów wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia wyborcze można umieszczać bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia rozpoczną się 23 września i potrwają do 2 października. Działanie to będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zrealizowane zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji polnej spowodowane wystąpieniem suszy.

Od 14 września nie będzie możliwe korzystanie z wagi samochodowej na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Wszystko to związane jest z modernizacją urządzenia. Waga będzie wyłączona z użytkowania do 19 września.