Jak informują Tarnowskie Wodociągi, mieszkańcy Tarnowa mogą spodziewać się utrudnień na ul. Lelewela, Krupniczej, Orkana – Wolańskiej, Równej i Mościckiego. Ma to związek z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi spółki zaplanowanymi w maju.

Jak informują przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta, obecnie Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru na terenie miasta obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Nie podjęła również uchwały o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji.

Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich, zakończono przyjmowanie dokumentów w uzupełniającym naborze kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnowie. Zgłosiło się 37 osób.

Jak informuje zarząd województwa małopolskiego, zaktualizowano terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa.

Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzi czynności w sprawie zdarzenia drogowego jakie miało miejsce w Tarnowie na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów. 

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie o potrzebie przeprowadzenia uzupełniającego naboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnowie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące ilości ławników sądowych do wyborów uzupełniających  przez Radę Miejską w Tarnowie na kadencję  2016 – 2019: 

Nasze miasto przystąpiło do projektu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dzięki uruchomieniu platformy Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego, mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić poziom wody na rzece Biała.

W związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny w województwie małopolskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina mieszkańcom o szczepieniach ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

Jak informują Tarnowskie Wodociągi, mieszkańcy Tarnowa mogą spodziewać się utrudnień na odcinku ul. Orkana – Wolańska. Ma to związek z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi zaplanowanymi na styczeń.