Informujemy o stałym naborze do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Tarnowa.

Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzi czynności w sprawie zdarzenia drogowego jakie miało miejsce w Tarnowie na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów. 

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie o potrzebie przeprowadzenia uzupełniającego naboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnowie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące ilości ławników sądowych do wyborów uzupełniających  przez Radę Miejską w Tarnowie na kadencję  2016 – 2019: 

Nasze miasto przystąpiło do projektu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dzięki uruchomieniu platformy Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego, mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić poziom wody na rzece Biała.

W związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny w województwie małopolskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina mieszkańcom o szczepieniach ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

Jak informują Tarnowskie Wodociągi, mieszkańcy Tarnowa mogą spodziewać się utrudnień na odcinku ul. Orkana – Wolańska. Ma to związek z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi zaplanowanymi na styczeń.

W nocy z 10 na 11 grudnia na terenie całego województwa może wystąpić mgła ograniczająca widoczność do 100 metrów informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Zalecamy ostrożność, szczególnie kierowcom.

W Małopolsce trwa akcja szczepienia lisów. Do 4 grudnia szczepionki będą rozrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie, dlatego zaleca się by w tym czasie nie wypuszczać zwierząt domowych bez opieki.

W listopadzie w rejonie ul. Kochanowskiego oraz Ścieżki-Żytniej nastąpi wymiana sieci wodociągowej. W tym samym miesiącu przy skrzyżowaniu ul. Orkana z ul. Wolańską Tarnowskie Wodociągi zaplanowały budowę sieci kanalizacyjnej. 

Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął dowód osobisty serii CAH numer 146628 na nazwisko Zdzisław Derlich (s. Floriana, PESEL: 71082508832). Dokument został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Osoba, która ujawni fakt posługiwania się ww. dowodem osobistym, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji.