W związku z czasowym brakiem połączenia Urzędu Miasta Tarnowa z Systemem Rejestrów Państwowych obsługujących ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego do czasu usunięcia awarii niemożliwa jest obsługa interesantów w pełnym zakresie.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w miesiącu czerwcu 2015 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W 2015 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Tarnowie w 2011 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie informację dotyczącą ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ilości ławników do wyboru na kadencję 2016 – 2019:

Uprzejmie zawiadamiamy, że na podstawie zarządzenia nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przejął z dniem 1 maja 2015 roku Urząd Miasta Tarnowa.

Wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy Miasta Tarnowa odbędą się w dniu 31 maja 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 w sali nr 8.

O wystąpieniu awarii wodociągowej w rejonie ul. Czarna Droga na wysokości ul. Leona Kruczkowskiego poinformowały dzisiaj (21 maja) Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dostawy wody nie zostaną wstrzymane. Wystąpią jednak utrudnienia w ruchu.

Jak prognozuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie dzisiaj tj. we wtorek, 19 maja, od godziny 15 do końca dnia możemy się spodziewać w Tarnowie burz z porywami wiatru do 75 km/h. Dodatkowo lokalnie mogą występować opady gradu.

Spółka Tauron informuje, że w związku z wprowadzonymi przez firmę zmianami, klienci nie muszą podpisywać żadnych dokumentów. Jednocześnie Tauron przestrzega przed fałszywymi  sprzedawcami, którzy namawiają do składania podpisów na rzekomych umowach z dostawcą energii.

Ze względu na  modernizację trybun i schodów obydwa boiska wielofunkcyjne oraz skate park będą zamknięte do 22 maja. Wejście na teren rekreacyjny za budynkiem Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24 w Tarnowie  jest do tego czasu całkowicie wzbroniony.

W maju Tarnowskie Wodociągi planują m.in. modernizować sieć wodociągową na kilku ulicach miasta. Może to spowodować chwilowe przerwy w dostawie wody, a także utrudnić ruch pojazdów i pieszych. Prace odbywać się będą na ul. Skorupki, ul. Krakowskiej-Boczna przy BDG,  ul. Rzędzińskiej oraz  ul. Zagumnie.