Plakaty wszystkich komitetów wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia wyborcze można umieszczać bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia rozpoczną się 23 września i potrwają do 2 października. Działanie to będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zrealizowane zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji polnej spowodowane wystąpieniem suszy.

Od 14 września nie będzie możliwe korzystanie z wagi samochodowej na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Wszystko to związane jest z modernizacją urządzenia. Waga będzie wyłączona z użytkowania do 19 września.  

Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Podatków i Windykacji  przypomina, że z dniem 10 września upływa termin płatności należności za wywóz odpadów komunalnych, a  15 września upływa termin płatności dla osób fizycznych  III raty podatku od nieruchomości za rok 2015.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zwraca się z apelem o niewypalanie słomy pożniwnej i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach, co staje się niejednokrotnie przyczyną powstania groźnych pożarów upraw, lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne w warunkach obecnej suszy. W roku bieżącym odnotowano już 20 pożarów związanych z wypalaniem słomy.

W środę 12.08.2015 o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu.

– 14 sierpnia obsługa klientów w placówce będzie ograniczona do przyjmowania wniosków i dokumentów ubezpieczeniowych od godz. 8.00 do 15.00 – informuje Magdalena Chrzanowska, rzecznik prasowy tarnowskiego oddziału ZUS. Ponadto klienci ZUS mogą korzystać z urzędomatów zlokalizowanych przy wejściu do placówki, które czynne są przez całą dobę.

W sobotę 1 sierpnia od godziny 7:15 do 11:00 linie autobusowe nr 2, 9, 11, 12 i 30 będą kursować objazdami. To efekt prac drogowych, które będą przeprowadzane przy ul. Bema na odcinku pomiędzy ul. Limanowskiego i Św. Ducha.

W piątek 31 lipca od godziny 20 nie będzie można przejechać ul. Spokojną na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piaskową w stronę ul. Krzyskiej. Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej i potrwają do godziny 8 w sobotę 1 sierpnia.