W nocy z 10 na 11 grudnia na terenie całego województwa może wystąpić mgła ograniczająca widoczność do 100 metrów informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Zalecamy ostrożność, szczególnie kierowcom.

W Małopolsce trwa akcja szczepienia lisów. Do 4 grudnia szczepionki będą rozrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie, dlatego zaleca się by w tym czasie nie wypuszczać zwierząt domowych bez opieki.

W listopadzie w rejonie ul. Kochanowskiego oraz Ścieżki-Żytniej nastąpi wymiana sieci wodociągowej. W tym samym miesiącu przy skrzyżowaniu ul. Orkana z ul. Wolańską Tarnowskie Wodociągi zaplanowały budowę sieci kanalizacyjnej. 

Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął dowód osobisty serii CAH numer 146628 na nazwisko Zdzisław Derlich (s. Floriana, PESEL: 71082508832). Dokument został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Osoba, która ujawni fakt posługiwania się ww. dowodem osobistym, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Przed utrudnieniami związanymi z pracami modernizacyjno-inwestycyjnymi na kilku tarnowskich ulicach przestrzegają Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.  Prace prowadzone będą w październiku.

Plakaty wszystkich komitetów wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia wyborcze można umieszczać bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia rozpoczną się 23 września i potrwają do 2 października. Działanie to będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zrealizowane zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że 31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji polnej spowodowane wystąpieniem suszy.

Od 14 września nie będzie możliwe korzystanie z wagi samochodowej na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Wszystko to związane jest z modernizacją urządzenia. Waga będzie wyłączona z użytkowania do 19 września.  

Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Podatków i Windykacji  przypomina, że z dniem 10 września upływa termin płatności należności za wywóz odpadów komunalnych, a  15 września upływa termin płatności dla osób fizycznych  III raty podatku od nieruchomości za rok 2015.