W piątek 31 lipca od godziny 20 nie będzie można przejechać ul. Spokojną na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piaskową w stronę ul. Krzyskiej. Utrudnienia spowodowane będą pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej i potrwają do godziny 8 w sobotę 1 sierpnia.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają o planowanym rozpoczęciu robót związanych z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym ulicy Wiadukt od ulicy Orkana do ulicy Środkowej. Rozpoczęcie robót nastąpi 20 lipca, a ich wykonywanie planowane jest na około 30 dni.

W ciągu najbliższej doby spodziewany jest gwałtowny wzrost stanów wody na rzece Dunajec – informuje Zbigniew Krakowiak Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z zapowiadanym załamaniem pogody, przewiduje się krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.

Jak prognozuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie dzisiaj tj. w poniedziałek, 6 lipca, od godziny 14 do 20 możemy się spodziewać w Tarnowie burz z porywami wiatru do 75 km/h. Dodatkowo lokalnie mogą występować opady gradu.

W dniu 28 czerwca weszła w życie zmiana ustawy Prawo budowlane. Rozszerzono między innymi katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych, które mogą być realizowane na zgłoszenie.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpićw miesiącu lipcu 2015 r. mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap III” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia mogą wystąpić utrudnienia w rejonie ul. Mościckiego (okolice Stacji Paliw ORLEN).

Od dnia 27 czerwca rozpoczyna się okres wakacyjny. Podobnie jak w ubiegłych latach, w typowo wakacyjnych miesiącach tj. w lipcu i sierpniu zostaną uruchomione dodatkowe kursy na linii nr 31 do basenu pod Górą Św. Marcina, a także linia nocna „N”. Na kilku liniach komunikacji miejskiej nie będą obsługiwane kursy wyszczególnione w rozkładach jazdy z oznaczeniem „W-nie kursuje w okresie wakacji”. Takie kursy zawieszane na okres wakacji występują w rozkładach jazdy linii nr 5, 6, 33, 206, 208, 210, 224, 225 i 239. Dodatkowo od dnia 1 lipca 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii nr 0, 1, 3, 9, 12, 24, 31, 206 i 224. Zmiany rozkładów jazdy obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Od czwartku, 18 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w przejściu podziemnym przy ul. Mickiewicza. Będą tam wykonywane pracę budowlane w ramach gwarancji.

Uprzejmie informujemy, że zostało przywrócone połączenie Urzędu Miasta Tarnowa z Systemem Rejestrów Państwowych obsługujących ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego. Tym samym obsługujemy interesantów bez ograniczeń.