TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Remonty Tarnowskich Wodociągów

Remonty Tarnowskich Wodociągów

Jak informują przedstawiciele Tarnowskich Wodociągów, w październiku prowadzone będą prace modernizacyjno-remontowe m.in. na ulicach Mościckiego, Jagiellońskiej i Zielonej. Podczas wykonywania robót wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.

Wymianę wodociągu zaplanowano na ul. M.B. Fatimskiej, ul. Zielonej i ul. Jagiellońskiej. W związku z wykonywanymi pracami na wymienionych ulicach mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody, o terminie których każdorazowo będą powiadamiani mieszkańcy. Z kolei na ul. Mościckiego kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej.

(ww)