TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Utrudnienia związane z pracami tarnowskich wodociągów

Utrudnienia związane z pracami tarnowskich wodociągów

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 4 marca mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na niżej wymienionych ulicach.
1/ Ul. Jaracza - budowa kanalizacji - mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne.
2/ Ul. Kwiatkowskiego-Chemiczna - budowa magistrali wodociągowej - mogą wystąpić
przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne.
3/ Ul. 3 Maja - wymiana wodociągu - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne.
4/ Ul. Ks. Indyka - wymiana wodociągu - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
i utrudnienia komunikacyjne.
5/ Ul. Skowronków - wymiana wodociągu - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
i utrudnienia komunikacyjne.

Przepraszamy za utrudnienia, które mogą wystąpić w wyniku prowadzonych prac.