TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Uwaga, utrudnienia

Uwaga, utrudnienia

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Planowane jest zamknięcie ulicy Konarskiego od ulicy Sądowej, ulicy Gumniskiej do ulicy Mostowej i ulicy Dąbrowskiego od ulicy Urwanej spowodowane zaawansowaniem robót związanych z modernizacją skrzyżowań tych ulic.

Objazd zamkniętego odcinka kierowany będzie ulicami: Mostową, Nadbrzeżną Górną, Dąbrowskiego i drogą technologiczną tymczasowo utwardzoną i przystosowaną do przejazdu z jej włączeniem do ulicy Konarskiego w rejonie ulicy Sądowej. Od ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Gumniskiej ruch odbywał się będzie tą samą trasą. W związku z zamknięciem ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Urwanej do planowanej drogi technologicznej nastąpią również utrudnienia w przejeździe od i do centrum miasta z kierunku ulicy Tuchowskiej, węzła „Tuchowska” drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 977, gdyż można będzie przejechać tylko przez ulicę Tuchowską z włączeniem do Konarskiego i Narutowicza.

Zakończenie robót planowane jest na lipiec 2010r.

Obecnie prowadzone są tam roboty związane z poprawą odwodnienia drogi i występują utrudnienia w przejeździ ale ruch jest utrzymany, przy czym okresowo mogą nastąpić jego zamknięcia.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu na przebudowywanych odcinkach ulic, ale są to koszty niezbędne dla usprawnienia ruchu w przyszłości.

Poniżej zamieszczamy mapki objazdów.