TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 3 kwietnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 na parterze w sali nr 8 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie Miasta Tarnowa o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego powinien wziąć w nich udział.

W Tarnowie zamieszkuje około 1500 rolników. W związku z tym przysługuje nam prawo do posiadania jednego przedstawiciela w Małopolskiej Izbie Rolniczej. Do obowiązków przedstawiciela należy udział w walnych zgromadzeniach Małopolskiej Izby Rolniczej oraz reprezentowanie spraw, problemów wszystkich rolników z danego terenu. W sytuacjach kryzysowych w znaczny sposób usprawnia to dostęp do pomocy najbardziej poszkodowanym rolnikom.

Kandydatem na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie tarnowskim w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie jest Pani Maria Wilczyńska, zam. w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 222, wiek 56 lat, wykształcenie: średnie, zawód wykonywany: technik technolog. Natomiast w skład okręgowej komisji wyborczej nr 67 w Tarnowie zostały powołane następujące osoby:

1. Alicja Krzemińska – Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Szarek – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Wiesław Brosz – Sekretarz Komisji
4. Marek Kogut – Członek Komisji
5. Małgorzata Gorczyca – Członek Komisji

Skład Komisji Okręgowej nr 67, działającej na terenie Miasta Tarnów został powołany uchwałą nr 5/2/2011 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 03.03.2011 r.

Dodatkowych informacji udziela biuro Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie tel: 14 655-58-68