TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Sprostowania i odpowiedzi

Tekst „Miejska służba zdrowia na zakręcie?” opublikowany w dwutygodniku ”Kurier Tarnowski” w numerze z dnia 8 czerwca 2015 roku zawiera informacje nieprawdziwe, które wprowadzają czytelnika w błąd.